Vyberte stránku

Podle očekávání vyvolal můj článek o cenách za placené tweety celkem velkou odezvu. Pojďme se podívat na některé názory a hlavně na výsledek testu ohledně CTR, resp. ceny za klik.

ÄŒlánek jsem samozÅ™ejmÄ› promoval na Twitteru a do odkazu vložil kódy pro změření úspěšnosti „kampanÄ›“ v Google Analytics (jak na to). Reakcí na tweet bylo spousta, ale žádný retweet. Můžeme tedy počítat, že sdÄ›lení se vydalo plus mínus k 1 050 followerům. ÚmyslnÄ› nepíšu, ke kolika se doopravdy dostalo, protože nevím o způsobu, jak změřit počet zobrazení tweetu.

Úspěšnost

Tweet má doslova jepičí život, takže vyhodnotit úspěšnost se dá klidnÄ› po jednom dnu, pokud chcete mít mít jistotu, nechte si na vyhodnocení dny tÅ™i, čtyÅ™i. Pojďme k číslům – z odkazu, který putoval na Twitter pÅ™iÅ¡lo 61 lidí. Počítat CTR je zavádÄ›jící vzhledem k tomu, že nejde zjistit skutečný počet oslovených, pro pořádek ho ale spočtÄ›me jako 61 lidí z 1 050 oslovených na začátku – 5,8 %. Co může být zajímavÄ›jší, je vypočítat cenu za jednoho získaného návÅ¡tÄ›vníka, ta by činila 12,30 Kč pÅ™i cenÄ› 750 Kč za tweet.

Hodně nebo málo?

Máte obory, kde  přes PPC koupíte klik za korunu nebo i méně, ale máte i obory, kde se platí desítky korun, takže výhodnost si musí každý spočítat sám podle svého oboru a také podle toho, co využitím placených tweetů sleduje.

StejnÄ› jako napÅ™. u bannerů získává inzerent kromÄ› kliku i nÄ›co navíc – posílí značku, pÅ™edstaví novou službu atd. ProstÄ› i na Twitteru platí, že človÄ›ka zasáhnete i jen tím, že tweet vidí.

Zkreslení výsledku

Výsledek může být trochu zkreslen tím, že RSS Twitteru může odebírat nÄ›jaký web typu Weblogy, človÄ›k klikne tam a protože URL obsahuje označení, že je z Twitteru, započte se Twitteru. Na druhou stranu je to určitý benefit toho, kdo placený tweet zveÅ™ejnil a je jeho plusem, že se dostal  napÅ™. na Weblogy (pozor, mluvím jen o boxíku Twitter na Weblozích, nikoli o hlavním proudu blogů, ty zase budou mít „chybnÄ›“ zdroj RSS).

Ohlasy

SamozÅ™ejmÄ› se objevily souhlasné i nesouhlasné názory s mým výpočtem, což se dalo čekat. Zajímavé je, že nÄ›komu se 750 Kč zdálo málo a nÄ›komu moc. NejčastÄ›jší obava u nesouhlasných komentářů je ta, že človÄ›k ztratí kredit a pÅ™ijde o pracnÄ› budovanou image a followery. Já osobnÄ› bych to nepÅ™eceňoval. ÄŒlovÄ›k musí používat hlavu, nevzít jakoukoliv nabídku a neposílat placenou reklamu 5x dennÄ›. Já osobnÄ› jsem si nastavil limit jeden placený tweet týdnÄ›, což podle mÄ› nemůže nikomu normálnímu vadit a navíc jak podotkl kolega @osklivysup „… placené twíty budou smysluplnÄ›jší než vÄ›tÅ¡ina neplacených :)„.

Chápu, že někom se může zdát 750 Kč málo a pokud někdo prodá tweet za 5 000 Kč nebo 1 0000 Kč, lze mu jen gratulovat. Já vycházím z toho, že pokud by člověk prodal 3 tweety měsíčně za 750 Kč, má hezkých 2 250 Kč a jak jistě víte, mít a nemít 2 250 Kč je rozdíl 4 500 Kč :)

Ohlas v podobě samostatného článku jsem zaregistroval jen v Za reklamní tweet chci milion, pokud víte o dalších, klidně doplňte do komentářů.

BTW: Na základě mého článku jsem získal už tři čtyři objednávky na placené tweety, takže sledujte můj Twitter a schválně jestli je postřehnete a jestli vám budou vadit (jedna z nich už šla).